Máy Làm Lạnh Nước .

Heating Coil

Máy Làm Lạnh Nước .

Water and Water

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Evaporator ( Bình bay hơi)

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Condenser

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Sea Water Condenser