Máy Làm Lạnh Nước .

Heating Coil

Máy Làm Lạnh Nước .

Water and Water

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Evaporator ( Bình bay hơi)

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Condenser

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Sea Water Condenser

H’Stars Chiller

Air Cooled Screw Chiller

H’Stars Chiller

H’Stars AHU

Daikin Chiller

Daikin AHU

Máy Làm Lạnh Nước .

Trane AHU

Máy Làm Lạnh Nước .

Scroll Chiller – CGAH

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING

Điều hoà Trung tâm VRF

TRANE AIR CONDITIONER

Concealed duct type – Odyssey

DAIKIN AIR CONDITIONER

Daikin VRV IV – Outdoor

H’STARS AIR CONDITIONER

Máy Nén Lạnh Copeland

Cleaner chemical & Spare parts

Klen 1801

Cleaner chemical & Spare parts

Toyo

Emkarate POE

Emkarate POE RL 32 H

Dupont Refrigerant

Dupont R410A

Dupont Refrigerant

Dupont R404A